Episode 40

#40 Vendula Pecková předvídá, jaký bude svět, ve kterém žije nová generace

Vendula Pecková se zajímá o vše, co se týká vzdělávání dětí v budoucnosti a co ovlivňuje jejich učení a životní styl.

Pracuje s rodiči, školkami, školami či jinými vzdělávacími insitucemi. Jejím cílem je připravit děti na svět, který může být jakýkoliv. A rozvinout u nich právě ty dovednosti, které jim pomohou zvládat změny, strach či nejistotu.

Dovednosti a tipy, které Vendula sdílela:

  • jak dobře znát sami sebe
  • jak zvládat změny, překážky a práci se strachem
  • jak si udržet směr
  • jak řešit konflikty mezi dětmi
  • jak je učit samostatnosti a zodpovědnosti
  • jak umět spolupracovat s ostatními
  • hru: HRAJTE SI S HODNOTAMI, CESTA HRDINY a NAJDI POKLAD

Kontakt:

https://www.facebook.com/detibudoucnosti

https://detibudoucnosti.cz

About the Podcast

Show artwork for Ve vlastních rukou
Ve vlastních rukou
Ve vlastních rukou je podcast o tom, jak převzít zodpodvědnost za svůj život a udělat si ho takový, jaký jej chceme mít. Společně s našimi hosty budeme sdílet životní transformace a inspirovat k tomu, abychom si dovolili vydat se svou vlastní cestou.

About your hosts

Profile picture for Barbora Micenková

Barbora Micenková

“Čím víc vím, tím víc vím, že nic nevím.” Celý život mě to táhne zkoumat a ptát se. Nacházím spojitosti tam, kde je málokdo čeká, a ráda nahlížím na stará témata z nových úhlů. V tomto podcastu chci dávat prostor rozmanitým pohledům a budovat mosty mezi světem racionálním a duchovním, protože věřím, že se doplňují, a že pravda často leží někde uprostřed. Většinu dospělého života jsem strávila v počítačových vědách a jeho podstatnou část i na cestách. Až skrze porody svých dětí se mi otevřel nový rozměr života a já mohla vstoupit do vlastní síly.
Profile picture for Laura Ogik

Laura Ogik

Přinášíme vám příběhy a tipy od významných i méně známých osobností, které vám mohou být inspirací ve vašem každodenním životě, ale také při plnění vašich snů. Krásný poslech vám všem přeji, Laura