Episode 37

#37 Michal Dvořák o nudě v životě, závislosti na mobilu a všímavosti

Michal Dvořák je lektorem mindfulness neboli všímavosti. Nabízí na toto téma živé i online kurzy a mindfulness je pro něj nejen byznys, ale hlavně životní styl.

Povídali jsme si o:

  • Co je mindfulness
  • Náboženství, životní styl, technika?
  • Přínosy mindfulness
  • Mindfulness jako cesta seberozvoje
  • Co a k čemu je nuda
  • Co jsou největší žrouti naší všímavosti?
  • Jaký systém má Michal s mobilem?
  • Jak používá sociální sítě?
  • Jak se Michal dostal k práci lektora mindfulness
  • Co je pro něj v mindfulness ještě výzvou

Kontakt na Michala:

Web: bemindful.cz

IG: @bemindfulcz

About the Podcast

Show artwork for Ve vlastních rukou
Ve vlastních rukou
Ve vlastních rukou je podcast o tom, jak převzít zodpodvědnost za svůj život a udělat si ho takový, jaký jej chceme mít. Společně s našimi hosty budeme sdílet životní transformace a inspirovat k tomu, abychom si dovolili vydat se svou vlastní cestou.

About your hosts

Profile picture for Barbora Micenková

Barbora Micenková

“Čím víc vím, tím víc vím, že nic nevím.” Celý život mě to táhne zkoumat a ptát se. Nacházím spojitosti tam, kde je málokdo čeká, a ráda nahlížím na stará témata z nových úhlů. V tomto podcastu chci dávat prostor rozmanitým pohledům a budovat mosty mezi světem racionálním a duchovním, protože věřím, že se doplňují, a že pravda často leží někde uprostřed. Většinu dospělého života jsem strávila v počítačových vědách a jeho podstatnou část i na cestách. Až skrze porody svých dětí se mi otevřel nový rozměr života a já mohla vstoupit do vlastní síly.
Profile picture for Laura Ogik

Laura Ogik

Přinášíme vám příběhy a tipy od významných i méně známých osobností, které vám mohou být inspirací ve vašem každodenním životě, ale také při plnění vašich snů. Krásný poslech vám všem přeji, Laura